Nauja propagandos metodika – prisidengiant „moksliniais tyrimais“ sukurta puolimo strategija prieš alternatyviąją Lietuvos žiniasklaidą

Sarmatas.lt
+ 1 - 0
Автор: Sarmatas.lt
Источник: http://www.sarmatas.lt/01/nauja-propagandos-metodika-priside...
7533-01-16 (2015 г.), читали 3866
0

LDiena.lt informuoja: papievių mokslynykai ir smikstančių pagaliukų debilams gamintojas ir pardavėjas "PhilipsMoris" pasiruošę visomis jėgomis ir nedidelėmis pinigų sumomis apginti Lietuvą ir jos valdžią nuo informacinės Rusijos atakos! Žinoma, visų pirma sukūrus pačios atakos buvimo faktą...

Vakar vakare LDiena.lt perpublikavo feisbukerio ir blogerio Raimondo Navicko įrašą "Nusišypsokite - mus tyrinėja! Blogeriai laboratorinių žiurkių vaidmenyje", o šiandien pasirodė komentarai ir iš kitų tinklapių, kurie tame "moksliniame" "tyrime" buvo identifikuoti ir demaskuoti kaip šventą ir neklystančią Lietuvos valdžią "nekonvensionaliai" kritikuojantys "radikalai".

LDiena.lt solidarizuodamasi su visais savo kolegomis, perpublikuos ir jų viešus komentarus filipsmorisinių papievinių mokslynykų ir "Lietuvos gelbėtojų" atžvilgiu.

Pirmasis komentaras - gerbiamojo sarmatas.lt vieno iš tijų turinčių "Didžiausią įtaką informacijos sklidimui tinkle"... 

paveikslėlis

Šiandien gavome žinią, jog mūsų tinklapis „sarmatas.lt (ir daugelis kitų – 62) yra įtrauktas į neigiama prasme vertinamus tyrimo rezultatus, tyrimo, kurį atliko keletas Lietuvos mokslo įstaigų (kodiniu pavadinimu – “Mokslo pievos”), ir nutarėme plačiau pasidomėti tuo. Ir ką gi, pasidomėjome, – jei vertinti – tai rezultatas iš tiesų neaiškus, tyrimas mėgėjiškai vidutiniškas, o rezultatus galima interpretuot kaip tik patinka ir pritempti prie ko tik norima. Čia svarbiausia prie ko buvo norima pritempti tuos rezultatus. Tas pasakyta pačioje įžangoje. Su mokslu jie (rezultatai) visiškai nesusiję ir jokio mokslinio pagrindimo neturi. Bet, apie viską iš eilės.

Valdantiesiems ilgą laiką kalbėjus apie minkštąsias Rusijos galias ir apie jos pasireiškimo būdus, apie hibridinį ir informacinį karus, kovojamus prieš Lietuvą (įdomu kas turima minty, kai sakoma „Lietuva“, – ar visi jos gyventojai ar tik valdžios vykdomą politinį kursą?), galų gale pribrendo reikalas pasitelkti kaip argumentą „mokslinius tyrimus“ tam, kad įrodyti, jog toks dalykas egzistuoja iš esmės ir juo galima pasinaudoti Lietuvoje.

Kadangi apčiuopiamų šio karo įrodymų surasti ir pateikti visuomenei valdžia pati nesugebėjo – nei užpuolimo faktų, nei nukentėjusių nuo jų Lietuvoje nėra, neskaitant pagarsėjusio šūkio – „Rusai puola“, kurį kai kurie atskiri valdžios propagandos srities individai naudoja kaip savo veiklos krypties vėliavą, nereikalaudami jokių įrodymų, – tai buvo pasitelkti mokslininkai ir dėstytojai iš BPT, KTU, SI, VU, VD universitetų, atlikę „nepriklausomą tyrimą“.

reklama

Kuriame tyrėjų darbą, pagal jų pačių (šio tyrimo rengėjų) pateiktą informaciją, apmokėjo (rėmė) UAB „Philip Morris Baltic“. Tabako gaminių Lietuvoje gamintoja.

O pačius darbus, t. y. „nepriklausomą tyrimą“ vykdė:

Komandos vadovai:             Tyrimą atliko:
Tomas Krilavičius                   Vytautas Mickevičius
Vaidas Morkevičius                Vytenis Čipinys
Justina Mandravickaitė           Rūta Užupytė
Žilvinas Švedkauskas

Pačio tyrimo įžangoje, kuri įvardinta „Tyrimo aktualumas“ iškart griebiamas jautis už ragų paaiškinant, jog karas Ukrainoje dažnai vadinamas hibridiniu – ten naudojamos ne tik karinės priemonės, bet ir informacinio karo įrankiai. (Tik neaišku kuo čia dėtas karas Ukrainoje ir Lietuvos blogybės, kurios buvo kritikuojamos dar iki visų šių karų)

Anot tyrimo autorių – cituojame:

„[...] čia yra aktuali Rusijos Federacijos Nacionalinio saugumo koncepcija. Ir patikslinama – 2013 vasario 15 dieną Rusijos pristatytame dokumente kaip pagrindinis Rusijos užsienio politikos prioritetas įvardinta posovietinė erdvė.

[...]Dokumente minima, jog Rusijos užsienio politika bus paremta, be kitų priemonių, globalios informacinės erdvės išnaudojimu, vadinamąja „minkštosios galios“ (konservatorių sukurtas terminas – aut.past.) sklaida.

[…] Tokiame kontekste, informacinės (Rusijos) atakos Lietuvoje, pasitelkiančios marginalinius, radikalius internetinius informacijos sklaidos kanalus, “alternatyvias nuomones”, taip pat yra realios.

[…] Siekiant atrasti visus lietuviškus tinklapius, radikaliai/ nekonvenciškai kritikuojančius valdžios institucijas, pirma ekspertiniu būdu sudarytas pirminis 62 tinklapių sąrašas (lentelė Nr.1). Tinklapiai sąraše surašyti abėcėline tvarka“

Čia reikia pastebėti, jog didieji nuomonės formuotojai Lietuvoje, didžiosios MIP į tyrimą nebuvo įtrauktos. (įdomu kodėl? Neužsakyta?)

paveikslėlis

tekstinė lentelė pagal svarbą:

1. Daugiausiai referuojami, populiariausi ir daugiausiai vartotojų pritraukiantys tinklalapiai: tiesos.lt, zeppelinus.livejournal.com, zemesvardu.lt

2. Kitų tinklapių informaciją labiausiai „skleidžia“: tiesos.lt, infomums.wordpress.com, nername.wordpress.com

3. Greičiausiai perduoti informaciją kitiems tinklą sudarantiems tinklalapiams gali:

blaivus.blogspot.com, aidas.lt, nacionalinispasirinkimas.lt

4. Greičiausiai gauti informaciją iš bet kurio tinklą sudarančio tinklalapio gali: infomums.wordpress.com, nername.wordpress.com, kaire.lt

5. Didžiausią įtaką informacijos sklidimui tinkle turi: alkas.lt, sarmatas.lt, anarchija.lt

6. Tinklo „branduolys“: voruta.lt, alkas.lt, slaptai.lt

7. Skiriamieji požymiai – požiūris žemės referendumo ir skalūnų klausimais.

Citata: „Vienas pagrindinių tyrimo uždavinių – sudaryti socialinį tinklą, vaizduojantį radikaliai politinę valdžią kritikuojančius lietuviškus interneto tinklapius ir jų tarpusavio sąveiką

Šioje frazėje atsiskleidžia viso tyrimo esmė… „sudaryti socialinį tinklą“ (ir pateikti jį publikai). Ne atrasti jau egzistuojantį, o sukurti, pritempti pagal savo pačių pritaikytą metodiką ir užsakytus tikslus.

Nes iš esmės jokio tinklo nėra – yra reali Lietuvos situacija, už kurią atsakingi visus 23 metus sėdėję valdžioje, ir yra tą situaciją vertinančios žiniasklaidos priemonės.

Jei jos tą situaciją vertina ne visai taip, kaip norėtųsi esantiems valdžioje – tai nesant galimybių jas uždrausti (pagal ES reikalavimus spaudos cenzūra draudžiama) – telieka galimybė tas žiniasklaidos priemones diskredituoti, o vėliau uždrausti remiantis panašiais tyrimais, kaip kenksmingas nacionaliniam saugumui (prielaida).

Ir būtent tam, kad diskredituoti, pastebėkime, „tyrime“ nėra tiesiogiai įvardinta, kad šios interneto svetainės yra apmokamos ar dirba Rusijai, tačiau pačioje pradžioje lyg prabėgomis užsiminta, kad jos dirba Rusijai naudinga kryptimi (kritikuoja savo valdžią, seimą, prezidentūrą).

reklama

Čia, kas įdomiausia šiame „tyrime“, priežastis sukeičiama vietomis su pasekme, kitaip sakant viskas apverčiama aukštyn kojomis.

Mūsų valdžia visus 23-jus metus darė viską, kad būtų griaunama faktinė Lietuvos nepriklausomybė visose srityse, t. y. sekant tyrimo autorių mintimi – dirbo tos pačios Rusijos interesų naudai tiesiogiai, nes visose srityse šalis tapo silpna ir pažeidžiama, ką gerai parodo didžiausia emigracija, demografinė padėtis, savižudybių skaičius ir galimybių savarankiškai spręsti savo šalies problemas skaičiaus mažėjimas. Nuosekliai ir nenumaldomai. Su kuo susijusi ir minimų žiniasklaidos priemonių pozicija tokios valdžios atžvilgiu.

Tačiau, „tyrimo“ autoriai viską apverčia aukštyn kojomis, esą „sąraše“ minimi tinklapiai „gali vykdyti“ informacines atakas Rusijos naudai, vien dėl to, kad kritikuoja pragaištingą ir naudingą savo valdžios politikos kryptį. Citata:

informacinės atakos Lietuvoje, pasitelkiančios marginalinius, radikalius internetinius informacijos sklaidos kanalus, “alternatyvias nuomones”, taip pat yra realios.“

Tai toliau sekant ta mintimi, galima sakyti, jog viso pasaulio žiniasklaidos priemonės, pasisakančios prieš savo valdžių vykdomą politiką ne taip, kaip to reikalauja „politkorektiškas“ tonas – gali būti apkaltintos veikimu prieš savo šalies interesus ar bent jau galimybe veikt Rusijos interesų kryptimi?

O gal atvirkščiai, siekis parodyti visas blogybes, kurias 23 metus vykdė valdžia Lietuvoje, parodo, jog šioms žiniasklaidos priemonėms ne vis vien, kai paminami šalies gyventojų interesai, kitų šalių ar sąjungų naudai? Kad jų veiklos kryptis yra stipri, savarankiška Lietuva, į kurią žmonės sugrįžta, o ne bėga iš jos?

Iš esmės visas šis tyrimas, – užsakytas valdžios(greičiausiai, nors tas neįvardinta, tačiau labiausiai naudinga būtent jai – aut.past.), apmokėtas (remtas) tabako kompanijos (UAB „Philip Morris Baltic“) ir vykdytas eilės mokslo įstaigų, kurios tokiu svarbiu klausimu, kaip nacionalinės informacijos erdvės saugumas, pajėgė išskirti tik tris vadovus ir keturis realiai kažką dariusius žmones, – skirtas diskredituoti visą alternatyviąją žiniasklaidą, oponuojančią dabartiniam valdžios politikos kursui ir užuominomis (ne faktais, nes jų nėra) priskirti jai „galimai“ prorusišką kryptį. Prorusišką, kuri šiandien Lietuvoje lyg ir savaime suprantama, kaip anti-lietuviška. Nors faktiškai visos blogybės šiandien egzistuojančios šalyje sukurtos “savų valdančiųjų”, besiremiant vakarietiška liberalia ideologija. Ir rusai dėl jų niekuo dėti. Tačiau vis tiek – “Rusai puola”.

Tyrimas vykdytas siekiant padėti pagrindus „moksliškai įrodytoms“ „minkštųjų galių“ egzistavimo galimybėms Lietuvoje, po ko apkaltinti bet kurį tinklapį bus visiškai paprasta, išgalvotomis nuorodomis susiejant jį su jau „sukurtu socialiniu“ tyrimo autorių tinklu, kuris jau dabar yra potencialiai kenksmingas. Nežiūrint į tai, jog tėra tik „tyrimo“ autorių fantazijos darinys.

Nes visi šie tinklapiai veikia nesusiję tarpusavyje, iš ko sekant, jei jie visi mato situaciją vienodai – reiškia situacijos vertinimas yra teisingas. Bent jau taip teigia demokratija – sprendžia dauguma.

Tačiau Lietuvos valdžiai reikalingi priešai, kad nukreipt dėmesį nuo savęs ir užčiaupt burnas tiems, kurie to dėmesio nenori nukreipt niekur kitur. Ir jie (priešai) kuriami remiantis lyg ir “mokslininkais” bei jų “tyrimais”. Rezultatą jau pradedame matyti.

Ir štai, šiandien propaganda Lietuvoje perėjo į sekantį – naują lygmenį, tik dabar, siekiant sunaikinti neįtinkančią žiniasklaidą, jos pagrindu bus galima pasitelkti ne tik kitas žiniasklaidos ir mokslo įstaigų priemones, bet ir teisėsaugą, nes jau yra „moksliškai įrodyti“ pagrindai, jog ji gali būti potencialiai pavojinga nacionalines informacinės erdvės saugumui, juolab, kad veikia tam tikro „socialinio tinklo“ sąlygomis, ką vėlgi, galima pavadint suokalbiu.

Veiklos ir reagavimo variantų valdantiesiems po šio „tyrimo“ dabar atsiveria daugybė.

Įdomu kuriuo keliu pasuks valdžia ir nepaminėti „tyrime“ tinklapiai? Pradės ujimą ar šį kart dar nutylės?

Netrukus pamatysime.

P.s. Beje, absoliuti dauguma pateikto sąrašo tinklapių pasisako už sveiką gyvenseną – be tabako ir be alkoholio. Ar ne būtent todėl tabako kompanija UAB „Philip Morris Baltic“ remia puolimą vykdomą prieš šias žiniasklaidos priemones? Juk jų veikla mažina kompanijos potencialių klientų ateityje skaičių. ir ne tik jų, bet ir susijusių su alkoholio bei tabako vartojimu ligų paplitimą, kas mažina farmacininkų pajamas, sveikus žmones sunkiau valdyti – jei patys renkasi kaip jiems gyventi.

Norintys gali atsisiųsti visą “tyrimo” medžiagą PDF formatu paspaudę žemiau esančią nuorodą:

  Radikalia politinės valdžios kritika pasižyminčių tinklapių socialinis tinklas (673.0 KB)

Sarmatai


100% Плюс 100% Plus
0% Минус 0% Minus
1   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Sputnik.lt группа в Фейсбуке
Laisva informacija - laisvas žmogus!

ТОП статей

Reklama

Paveiksliukai


VideoДрузья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают