Lietuva LIETUVIAMS!

Anonimusas
+ 13 - 0
Автор: Šturmuotojas
Источник: http://ldiena.lt...
7535-02-17 (2017 г.), читали 2240
0

Demokratai su savo Lietuvos įkišimu į Europos Sąjungą, JTO ir kitokias masonijos kontroliuojamas organizacijas Lietuvių Tautą nukreipė į neišvengiamą susinaikinimą vedančią kryptį. Visos sistemos sukurtos partijos: nuo pigių populistinių eksperimentų (Paksas, Uspaskich ir kitokie panašaus „plauko“ veikėjai), iki „tradicinių“ partijų (ekskomunistinių konservatorių ir socdemų), pasisako už „demokratiją“, kosmopolitizmą, „toleranciją“ ir, vienaip ar kitaip, visos veda Lietuvių Nacijai mirtiną politiką. Visi šitie išsigimėliai gina žydiją ir sionizmą, visi šitie vagys tyčiojasi iš Lietuvių Tautos, išvagia atlyginimus ir pensijas iš LIETUVIŲ TAUTOS. Jie mums sakys, kad „reikalingas stabilumas“.

Norėčiau paklausti kam reikalingas tas „stabilumas“, tas letargas, kai yra vykdoma Lietuvių Tautai mirtina politika? Kam yra naudingas tylėjimas ir politinis padlaižiavimas? Atsakymas į tai yra: jis reikalingas žydijos kėslams ir naudingai „demokratijai“ ir visiškam Tautos dvasiniam letargui įtvirtinti. Juk kai yra „stabilumas“, tada esama sistema gali įsitvirtinti. Jeigu ši sistema būtų naudinga Nacijai ir jos rasiniam išlikimui, tada, žinoma, aš irgi sakyčiau: „mums reikia stabilumo“. Tačiau dabar Lietuvių Tautai reikia toli gražu ne „stabilumo“ ir letarginės komos būsenos: jai, kaip ir visai baltajai rasei išlikti yra reikalinga fanatiška kova, pagrįsta tikrojo nacionalizmo idėjomis, kad išsivaduoti iš vietinių parazitų – oligarchų ir nusimesti žydijos jungą.

reklama

Žinoma, kol Tautos masės manys, kad reikia toliau žaisti „demokratijos“ žaidimą ir toliau jį žais, tol džiūgaus tiek vietiniai ir internacionaliniai oligarchai, tol džiūgaus pederastai ir pasaulinio sionizmo bei masonijos mafija. Mums yra sakoma, kad mums reikia „multikultūrinės“ ir „tolerantiškos“ visuomenės. Ką tai reiškia? Pasakysiu tiesiai šviesiai: tai reiškia, kad Lietuvis Lietuvoje yra išmatos vietoje, kol bet koks žydpalaikis, pederastas, negras, ar kitoks išgama, ar atėjūnas, yra „teisių reikalaujančios mažumos“ narys.

Kokios dar teisės? Kieno protėviai gynė šią šventą žemę? Afrikos zulūsų gentys, ar Lietuvių didvyriai? Lietuvių karžygiai ar supuvę rabiniūkščiai? Sveiko proto žmogui bus aišku, kad Lietuvių Tauta yra vienintelė ir tikroji šios šventos žemės savininkė ir, kad šioje žemėje rasiniams svetimkūniams vietos nebuvo, nėra ir nebus. Jeigu mūsų protėviai būtų buvę „tolerantiški“ atėjūnams bei parazitams, tada čia jau seniai būtų buvusi Mongolija, arba išsigimėliai „litvakai“ būtų visiškai suėdę Lietuvą ir ją galutinai sužydinę. Tačiau, kaip žinome, Lietuvių Tauta patyrė tikrą nacionalistinį pakilimą ir save šlovingai išvalė nuo parazitinio žydiškojo nuodo.

Deja, istorija susiklostė, kad Naujoji Lietuva neatėjo, vietoje to mus pasitiko ilga žydo-bolševikinę TSRS okupacija, o po to 20 metų žydiškos demokratijos – plutokratijos. Šitie du dešimtmečiai ypač skauždiai atsiliepė ir toliau atsiliepia mūsų Tautai, jaunimas ir Tauta yra suteršta žydizmo ir materalizmo nuodais. Tačiau mes, nacionalsocialistai, tikime, kad išaus diena, kai Lietuva ir Europa bus išvaduota, kai virš Europos vėl pakils šventoji svastikos vėliava ir žydija, kartu su naujaisiais spalvotaisiais parazitais, bus išjungta ir visiems laikams pašalinta iš Europos tautų gyvenimo. Tai galime padaryti tik mes, arba niekas. Kiekvienas turi pradėti nuo savęs ir suprasti: jokių kompromisų ir „lengvų kelių“ nėra - esti aiškus pasirinkimas: arba atgimimas per sunkią kovą ir su svastika, arba gėdingas ir parazitiškas galas po Dovydo žvaigždės ir kosmopolitų tironija.

reklama

Lietuva yra mūsų švenčiausia Tėvynė ir joks žydas, negras, ar azijatas neturi jokios teisės čia veistis ir grobti Lietuvių Nacijos gyvybinės erdvės. Joks išgama lenkas neturi teisės čia bėgioti su Lenkijos vėliava ir rėkauti apie savo „teises“ – jei tamsta nori teisių, tegul važiuoja atgal į Lenkiją. Tautiečiai, atminkite iki savo dienų galo šiuos šventus žodžius:

LIETUVA – LIETUVIŲ ŽEMĖ, NES KIEKVIENA JOS PĖDA APLAISTYTA MŪSŲ TAUTOS KRAUJU.

Atmindami tai, mes turime jausti garbę, teisę ir pareigą imtis kovos už baltosios rasės ir LIETUVIŲ NACIJOS IŠLIKIMĄ IR ATEITĮ. Demokratija, liberalizmas, marksizmas ir kitokie žydijos kūriniai mums teatnešė ir teatneš letargą ir degeneraciją, atgimimas yra tik po radikaliojo nacionalizmo vėliava.

Kai kiekvienas savo širdyje ir prote pajaus, kad mūsų Tautos ir mūsų arijų rasės protėvių dvasios mus šaukia į šventą kovą už Nacijos ir rasės išlikimą, tada prasidės ATGIMIMASAtgimusioje Lietuvoje joks pederastas, joks žydas, ar jų kolaborantas neras vietos. Jiems vieta tėra istorijos šiukšlyne. Tautieti! Stok į kovą, vaduok Tėvynę, šviesk savo tautiečius, o kai mūsų bus tikra armija – tada mes šitiems parazitams ir vagims parodysime, ką reiškia Tautos kerštas. Visi šitie parazitai, pederastai, žydai, Tautos išdavikai ir kitokie bus išvaryti iš Lietuvos, Lietuva bus apginta ir išvalyta. Tauta atgims ir patvirtins savo valią gyventi ir tobulėti. Mirtis žydų diktatūrai – „demokratijai“, mirtis Tautos išdavikams!

LIETUVA LIETUVIAMS!


100% Плюс 100% Plus
0% Минус 0% Minus
13   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Sputnik.lt группа в Фейсбуке
Laisva informacija - laisvas žmogus!

ТОП статей

Reklama

Paveiksliukai


VideoДрузья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают