Nuo šiol Amerika bus pirmoje vietoje!

Anonimusas
+ 5 - 2
Автор: Donaldas Dž. Trampas
Источник: http://alkas.lt/2017/01/22/d-dz-trampas-nuo-siol-amerika-bus...
7535-01-22 (2017 г.), читали 1610
0

Skelbiame 45-ojo JAV prezidento Donaldo Dž. Trampo (Donald J. Trump) inauguracinę kalbą pasakyta sausio 20 d. Vašingtone ant Kapitolijaus laiptų.

Aukščiausio teismo pirmininke Robertsai, Prezidente Karteri, Prezidente Klintonai, Prezidente Bušai, Prezidente Obama, brangūs amerikiečiai ir viso pasaulio žmonės – ačiū [plojimai]!

Mes, Amerikos piliečiai, telkiamės bendrai pastangai – atstatyti mūsų šalį ir atkurti jos pažadus visiems mūsų žmonėms. Kartu mes apspręsime Amerikos vystymosi kryptį taip pat ir pasaulio vystymosi kryptį daugeliui metų į ateitį. Mes susidursime su iššūkiais. Mes patirsime sunkumus, bet savo darbą padarysime. Kas ketverius metus mes susirenkame ant šių laiptų, kad taikiai perduotume valdžią, ir aš dėkingas Prezidentui Obamai ir Pirmajai Ledi Mišelei Obamai už jų maloningą pagalbą perimant valdžią. Jie buvo nuostabūs. Ačiū.

Šiandieninės iškilmės turi labai svarbią reikšmę, nes, šiandien, mes ne tik perduodame valdžią iš vienos administracijos kitai ar iš vienos partijos kitai, bet mes perduodame valdžią iš Vašingtono DC ir grąžiname ją jums – žmonėms [plojimai].

Per daug ilgai maža grupelė mūsų šalies sostinėje naudojosi valdžios dovanomis, o žmonės turėjo padengti visas išlaidas, Vašingtonas klestėjo, tačiau su žmonėmis nesidalijo šias turtais. Politikai gyveno prabangoje, bet darbo vietos buvo naikinamos, o gamyklos uždaromos. Isteblišmentas gynė save, bet ne mūsų šalies piliečius. Jų pergalės nebuvo jūsų pergalėmis. Jų triumfai nebuvo jūsų triumfai. Ir kai jie švęsdavo mūsų tautos sostinėje, vargstantiems žmonėms visoje šalyje nebuvo ką švęsti [plojimai].

reklama

Bet pokyčiai prasideda tiesiog čia ir dabar, nes ši akimirka yra jūsų akimirka. Ji priklauso jums [plojimai]. Ji priklauso visiems kas šiandien susirinko čia ir visiems kas žiūri tai visoje Amerikoje. Tai jūsų diena. Tai – jūsų šventė, ir tai, Jungtinės Amerikos Valstijos, jūsų šalis [plojimai].

Svarbiausia iš tiesų, ne kuri partija kontroliuoja vyriausybę, o ar ją kontroliuoja liaudis. 2017-ųjų metų sausio 20-oji diena įsimins kaip dieną, kai tauta perėmė valstybę į savo rankas [ovacijos]. Užmirštieji mūsų šalies vyrai ir moterys daugiau nebebus užmiršti! [plojimai]

Dabar jūsų klauso visi. Jūs išėjote į gatves dešimtimis milijonų ir jūs tapote dalimi istorinio judėjimo kurio pasaulis dar nematė. Ir šio judėjimo dėmesio centre ypatingas įsitikinimas, kad valstybė yra tam, kad tarnautų savo piliečių interesams.

Amerikiečiai nori puikių mokyklų savo vaikams, saugių rajonų savo šeimoms ir gero darbo sau. Tai teisingi ir protingi teisingų žmonių ir teisingos visuomenės reikalavimai, tačiau pernelyg dideliam skaičiui mūsų piliečių tikrovė yra visiškai kita.

Moterys ir vaikai skursta mūsų miestuose, surudijusios mūsų gamyklos išsibarsčiusios kaip antkapiai po mūsų šalį, o švietimo sistema, nors ir perpildyta pinigais, mūsų jaunuomenei ir gražiems studentams nesuteikia žinių. Nusikalstamumas, gaujos, narkotikai sugadino tiek gyvenimų, pavogė iš mūsų šalies tiek daug nepanaudotų galių. Šios amerikietiškos pjautynės turi liautis čia ir dabar [šūksniai ir plojimai]!

Mes – viena tauta, jų skausmas – tai mūsų skausmas. Jų svajonės – tai mūsų svajonės, o jų sėkmė taps mūsų bendra sėkme. Mes turime vieną širdį, vienus namus ir vieną šlovingą likimą. Šiandien duota mano priesaika – tai ištikimybės priesaika visiems amerikiečiams [plojimai].

Dešimtmečiais mes turtinome užsienio pramonę amerikietiškosios sąskaitą, subsidijavome kitų šalių kariuomenes, leisdami nusilpti savajai. Mes gynėme svetimų valstybių sienas, atsisakydami ginti savąsias [plojimai]. Mes leidome trilijonus trilijonų dolerių už vandenyno, tuo tarpu kai mūsų pačių infrastruktūra patyrė nuopuolį ir suirimą. Mes padarėme kitas šalis turtingomis, tuo tarpu mūsų šalies gerovė, galia ir pasitikėjimas išnyko už horizonto. Viena paskui kitą buvo uždaromos ir išplukdomos už vandenyno mūsų gamyklos. Ir niekas negalvojo apie milijonus ir milijonus amerikiečių darbininkų, jie tiesiog buvo užmiršti. Mūsų viduriniosios klasės turtas buvo išplėštas iš jų namų ir perskirstytas visam pasauliui.

Tačiau visa tai jau praeitis, o dabar mes žvelgiame tiktai į ateitį [plojimai]. Šiandien mes čia susirinkome, kad paskelbtumėme naują priesaką – visiems miestams, visoms pasaulio sostinėms, visoms vyriausybėms. Nuo šios dienos mūsų žemę ves nauja svajonė. Nuo šiol Amerika bus pirmoje vietoje! Amerika pirmoje vietoje [plojimai]! Visi sprendimai – dėl prekybos, dėl mokesčių, dėl emigracijos, dėl užsienio politikos – bus grindžiami svarba amerikiečių darbininkams ir amerikiečių šeimoms.

Mes privalome apginti savo sienas nuo kitų šalių niokojimo, šalių kurios gamina mūsų gaminius, vagia mūsų bendroves ir naikina mūsų darbo vietas [plojimai]. Ši gynyba mums atneš klestėjimą ir jėgą. Aš kovosiu už jus kiekvienu savo atodūsiu, ir aš niekada nenuvilsiu jūsų [plojimai].

reklama

Amerika vėl taps pergalinga, tokia kokia dar niekad nebuvo [plojimai]. Mes sugražinsime darbo vietas, sugražinsime savo sienas, sugražinsime savo turtą ir savo svajones [plojimai].

Mes nutiesime naujus kelius, greitkelius, pastatysime tiltus, oro uostus, tunelius ir geležinkelius visoje savo nuostabioje šalyje. Mes pasistengsime žmones nuo paramų sugražinti į darbą atstatant mūsų šalį amerikiečių rankomis ir amerikiečių darbu [plojimai].

Mes laikysimės dviejų paprastų taisyklių: pirk amerikietiškas prekes ir samdyk amerikiečius. Mes sieksime draugystės ir gerų santykių su visomis pasaulio valstybėmis, bet suprasdami, kad kiekviena tauta turi teisę savo interesus iškelti į pirmą vietą.

Mes niekam nenorime primesti savo gyvenimo būdo. Geriau tegul mūsų pavyzdys visiems tampa švytinčiu švyturiu. Mes sušvisime, kad kiekvienas galėtų paskui mus sekti. Mes sutvirtinsime senas sąjungas ir sudarysime naujas, ir suvienysime civilizuotą pasaulį prieš radikalųjį islamiškąjį terorizmą ir visiškai ji ištrinsime nuo žemės paviršiaus. Mūsų politikos pagrindą sudarys visiška, besąlygiška ištikimybė Jungtinėms Amerikos Valstijoms, ir per ištikimybę savo šaliai mes vėl atrasime ištikimybę kits kitam. Kai atveri savo širdį patriotizmui, joje nelieka vietos prietarams [plojimai].

Biblija mums sako kaip gera ir malonu kai Dievo žmonės gyvena kartu vienybėje. Mes turime atvirai sakyti ką galvojame, sąžiningai ginčytis dėl skirtingų nomonių, bet visuomet siekti vienybės. Kai Amerika vieninga, Amerika – nesustabdoma [plojimai]. Neturime nieko bijoti. Mes esame apsaugoti ir mes visada būsime apsaugoti. Mes būsime apsaugoti iškilių vyrų ir moterų, tarnaujančių mūsų ginkluotosiose pajėgose ir teisėsaugos. O svarbiausia mes būsime apsaugoti Dievo.

Galiausiai, mes turime daug mąstyti ir dar daugiau svajoti. Amerikoje mes žinome, kad tauta gyuoja tik tuomet, kai ji deda pastangas. Mes daugiau neklausysime politikų, kurie tiktai kalba, bet nieko nedaro. Kurie nuolat skundžiasi, tačiau nieko nesiima [plojimai]. Tuščių kalbų metas praėjo. Atėjo laikas veikti [plojimai]. Neleiskite niekam sakyti, kad kažkas yra neįmanomo. Nėra neįveikiamų iššūkių Amerikos širdžiai, kovingumui ir dvasiai. Mes nepalūšime. Mūsų šalis vėl vystisis ir klestės.

Mes stovime ant naujojo tūkstantmečio slenksčio, pasiruošę atskleisti kosmoso mįsles, išgydyti Žemę nuo ligų negandos, suvaldyti ateities energiją ir technologijas. Naujas išdidumas apsigyvens mūsų sielose ir išgydys mūsų skilimą. Atėjo laikas prisiminti seną išmintį, kurios niekuomet nepamiršo mūsų kariai: juodi mes, rudi ar balti, visuose mūmyse teka raudonas patriotų kraujas [plojimai]. Visiems mums duotos vienodos laisvės, ir visi mes atiduodame pagarbą tai pačiai Amerikos vėliavai. Ir ar vaikas gimęs Detroito miesto kvartaluose, ar vėjuotos Nebraskos lygumose, abu jie mato tą patį naktinį dangų. Jų širdys prisipildo ta pačia svajone ir jie yra persmelkti gyvybės kvėpavimu to paties visagalio Kūrėjo [plojimai].

Todėl visi amerikiečiai visuose miestuose, artimuose ir tolimuose, mažuose ir dideliuose, nuo vienų kalnų ligi kitų kalnų, nuo vieno vandenyno ligi kito išgirskite: su jumis daugiau niekada nebus nesiskaitoma [plojimai]. Jūsų balsas, jūsų viltys ir jūsų svajonės lems Amerikos likimą. Ir jūsų drąsa ir gėris ir meilė amžinai ves mus šiuo keliu.

Kartu mes Ameriką padarysime ir vėl stiprią. Mes padarysime Ameriką ir vėl pasiturinčią. Mes padarysime Ameriką ir vėl išdidžia. Mes padarysime Ameriką ir vėl saugia. Ir, taip, kartu, mes padarysime ir vėl Ameriką didžia.

Ačiū! Telaimina jus visus Dievas ir telaimina Dievas Ameriką! Ačiū!

Dieve laimink Ameriką!

Iš anglų kalbos vertė: Alkas.lt, Jonas Vaiškūnas


71% Плюс 71% Plus
29% Минус 29% Minus
5   2
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Sputnik.lt группа в Фейсбуке
Laisva informacija - laisvas žmogus!

ТОП статей

Reklama

Paveiksliukai


VideoДрузья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают