Juraičio kazusas: ar galima būti radikaliu valdžios kritiku Lietuvoje ?

Anonimusas
+ 14 - 3
Автор: Aleksandras Nosovičius
Источник: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/23032...
7536-03-23 (2018 г.), читали 1045
5

Šiuolaikinės Lietuvos pagrindų, vidaus ir ypač užsienio politikos krypčių radikali kritika gresia politinėmis represijomis prieš Lietuvos disidentus. Nepaisant to, Lietuvoje laikas nuo laiko atsiranda tokių žmonių, kurie nebaudžiamai kalba apie tokius dalykus dėl kurių kiti buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ryškus pavyzdys - judėjimo "Alternatyva Lietuvai" įkūrėjas publicistas Kazimieras Juraitis: ar Lietuvos institucijoms iki jo rankos nedaeina, arba šios institucijos naudoja į savo tikslams.

Lietuvos opozicija - tai kuomet rinkėjui yra sakoma , kad rytoj bus geriau nei vakar, nes šiandien nėra taip gerai kaip to norėtusi. Bet, žinoma, šiandien yra taip pat gerai ir visai blogai negali būti iš principo, nes, kad Lietuva - visavertė NATO ir Europos Sąjungos narė, Europos integracijos šviesulys, sėkmingiausia iš buvusių tarybinių respublikų, amerikiečiai su jevrobiurokratais ją giria, vat neseniai ekonomikos žurnale buvo straipsnis, kuriame Lietuvos vertinimas dėl kažko buvo buvo padidintas dviem punktais.

Taigi, esant dabartinei valdžiai mes gyvename neblogai. O prie mūsų visai bus visai gerai.

reklama

Tai Lietuvoje vadinama opozicija. Ne sisteminė, o tik opozicija. Lietuvos valstybė visuomeniniai veikėjui palieka labai siaurą galimybių koridorių, ir užtenka jam tik truputi išeiti už vėliavėlių ,  kaip jo opozicinė veikla pradedama vadinti antivalstybine.

Jokioje Europos šalyje niekam neateis į galvą antivalstybine veikla laikyti tai , kas ja yra laikoma Lietuvoje. Kvietimai atsisakyti euro ir grąžinti litus, abejonės dėl europinės integracijos pranašumų, narystės NATO kritika, susidomėjimas ponios prezidentės praeitimi yra antivalstybinė veikla.

Tiems, kurie užsiima tokia veikla, į "demokratinėje europietiškoje Lietuvoje" yra sukurtas represijų kompleksas, nuo spectarnybų pasižymėjimo "Kremliaus agentu" ir baigiant kalėjimo terminais.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai patenka į nepatikimųjų VSD sąrašus dėl nekalto klausimo: kaip TSRS ambasadoje Vašingtone 1991 metų vasarą atsidūrė Vilniaus partinės mokyklos mokslinė sekretorė Dalia Grybauskaitė?

Visuomenininkus už lapelių platinimą kur raginama pasitraukti iš NATO, atsisakyti euro ir gražinti litą ,sodina keliems mėnesiams

Labiausiai piktybiškus "eretikus", pasikėsinusiems į švečiausią iš šventų ir neigusiems "tarybinę okupaciją" ir "okupantų" nusikaltimus numatytas atskiras straipsnis Baudžiamajame kodeks. Pagal šį straipsnį jūs gali pasodinti už komentarą po straipsniu internete kur dėkojama Stalinui, Sniečkui ir tarybų valdžiai. Arba dėl atsitiktiniai mestos frazės "savi šaudė savus" apie įvykius prie Vilniaus TV bokšto . Arba išverstos į lietuvių knygos, kurioje įrodyta, kad sausio 13 1991 metais savi šaudė į savus.

Kovos su "okupacijos palikimu" rezultate Lietuvoje atsirado savi disidentai, persekiojami ne mažiau žiauriai kaip Tarybų Sąjungoje.

Algirdas Paleckis, Zigmas Vaišvila, Žilvinas Razminas, Olegas Titorenko, Jurijus Subotinas, Povilas Masiulionis - visi jie brangiai sumokėjo už teisę turėti turėti savo nuomonę ir laisvai ją išreikšti.

Tuo labiau intriguoja žmonės, kurie kalba uždraustomis Lietuvoje temomis ne mažiau ir net griežčiau nei oficialiai persekiojami disidentai, bet kurių neliečia. Pavyzdžiui, judėjimo "Alternatyva Lietuvai" įkūrėjas Kazimieras Juraitis. Dėl tų dalykų, apie ką jis šneka, kiti būtų seniai susodinti, bet Juraičiui viskas praslysta.

reklama

"Lietuviai gyvena savo žemėje, bet ne savo Lietuvos valstybėje. Mus valdo tarptautinė teroristinė grupuotė. Šalis išmiršta nuo genocido. Tautos genocidas - tai nusipenėjusių parazitų politika ", - sakė Juraitis kreipdamasis į Vladimirą Putiną.

Lietuvos publicistas paprašė Rusijos prezidento pagalbos. "Lietuvai reikia taikos, nepriklausomybės ir oraus gyvenimo visiems gyventojams. Šiandien nieko to nėra. Ir nebus be Rusijos pagalbos", - tvirtina Juraitis ir ragina Putiną įvesti į Lietuvoje taikdarių kontingentą,kad suteikti šaliai nepriklausomybę.

Provokavimas - savitas "Alternatyva Lietuvai" steigėjo retorikos bruožas.Jis sako, kad siekia valstybinio perversmo, po to patikslindamas, kad "perversmas turėtų padarytas konstituciniu keliu, atkuriant konstitucingumo principus, ir tai galima padaryti per prezidento rinkimus."

Panašių pareiškimų Lietuvos slaptoms tarnyboms pakanka, kad pasiųsti pas visuomeninį veikėją šturmo grupę ir apkaltinti jį bandymu nuversti konstitucinę santvarką. Kiti buvo susemti dėl daug mažesnių priežasčių. Juraitis gi kalba nebaudžiamai. Nepaisant to, kad kompetentingi organai žino apie jo veiklą, jis primena jiems apie savo egzistavimą, kreipdamasis su prašymus į visas valdžios institucijas, net iki prezidentūros.

Ar tai Lietuvos valdžiai iki Juraičio ir jo kompanionų tiesiog rankos nepasiekia, ar jiems leista kalbėti ką nori,kad panaudoti savo tikslams.

Bet kuriuo atveju Kazimieras Juraitis - intriguojanti ir paslaptinga asmenybė. Gimė 1961 metais Ignalinos rajone. Baigęs Vilniaus universitetą buvo vartotojų kooperatyvo Trakuose pirmininkas, kur, pasak jo oficialios biografijos, jis buvo atleistas už tarybinės nomenklatūros kritiką. "Perestroikos" ir "Sąjūdžio" laikais užsiėmė komercija. 1990 m. emigravo iš Lietuvos. Naujame amžiuje jis sugrįžo. 2013 m. nuėjo į politiką. Per 2016 rinkimus jis nuo Lietuvos liaudies partijos balotiravosi į Seimą, po to pasišventė žurnalistikai ir dokumentalistikai.

Biografija yra labai įdomi, tačiau ji neduoda atsakymo į įdomiausią klausimą: kodėl Juraitis gali nebaudžiamas kalbėti tai, ko kitiems Lietuvoje nebaudžiamiems kalbėti negalima?

Klausimas: "Kas jūs, ponas Juraiti?" - lieka atviras.


82% Плюс 82% Plus
18% Минус 18% Minus
14   3
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 5

5. Anonimas 8 2
2018-03-23 19:04:57
Ar kažkas pasikeitė R. Paulausko ir K. Juraičio antitarybinėje pasaulėžiūroje nuo rusofobinio Sąjūdžio laikų, žinant, kad bet kuris "antikomunistas, antitarybininkas yra niekšas" (Ž. P. Sartras), o bet kuris antitarybininkas yra būtinai rusofobas? Ne. Labiau panašu, kad panašūs "žygiai" yra tik nevikrus bandymas pataikauti gyvybiškiems lietuvių tautos poreikiams - teatrališkas, butaforins, populistinis vakarietiškos tradicijos demagogijos advertisingas.
4. Durnių Laivo Kapitonė 4 1
2018-03-23 12:31:33

Sausio Tryliktoji ir palyginimui aukų skaičiai:
--- Breiwikas vienas pats nušove 77 civilius žmones...
--- Nicoje vienas nusikaltelis atsisedes i sunkvežimi
sutraiške 84 civilius žmones...
--- Berlyno centre per itariama teroro išpuoli sunkvežimiui
isirežus i Kaledu muge, žuvo mažiausiai 12 žmoniu, apie
pusšimtis buvo sužeisti (2016m)

Sausio 13-ąją 1991 metais Wikipedijoje rašo, kad
keli šimtai išmokintu žūdyti ir galimai vykdydami TSRS Prezidento
įsakymus ir nurodymus : TSRS Pskovo divizijos desantininkai,
KGB specialiosios paskirties grupė ,,ALFA,, grupė aukštų
sovietinės armijos kariškių, sovietų armijos šarvuočiai ir
tankai šaudydami į minią iš ,,kalašnikovų,, , kulkosvaidžių, pistoletų
 ,,Makarov,, ir ,,TT,, ir traiškydami tankais nužudo 14 civilių.
,,13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo
 ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi,
 traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų.,,
( Dabar Wikipedijoje šiek tiek paredaguota)
  Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per
civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų
agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai
jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo
įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė
yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas
naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuką galėjo pervažiuoti taikius
žmones yra provokacija prieš Lietuvą ir TSRS agresijos neigimas.
Kiekvienam kaščiūnui  yra aišku kokių įstatymų turėjo laikytis ir kieno
nurodymus vykdyti TSRS karininkai ir kareiviai Vilniuje Sausio 13-ąją.
 Visi TSRS karininkai pulkininkai ir generolai privalėjo laikytis Lietuvos
Respubikos Aukščiausiojo  Sovieto nutarimo dėl TSRS konstitucijos
galiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nutraukimo kuris įsigaliojo
nedelsiant nuo priėmimo momento 1990 metais kovo 11 dieną.
  Man šiandien keista žiūrėti į JK kažkokias derybas keistus referendumus.
Nu priėmei parlamente nutarimą, kad išstoji iš ES ir baigtas kriukis...
Kam ten dar gilintis į kažkokias sutartis ekonominius ryšius... Neverta gi.
Bukučiai tie britai ane?
  Grįžtam į mūsų dienas. Norvegija. Sala. Daug civilių stovykloje. Breivikas.
Ginkluotas. Vienui vienas. --- Breiwikas vienas pats nušauna 77 civilius žmones...
 
Suprantat koks tas NESUDERINTAS klausimas?
  Juk jei teigsi, kad TSRS karininkai žude netyčiškai - taip
neigsi TSRS agresiją. Tai jau BK straipsnis...
  O jei pasakysi kad jie šaudė ir traiškė civilius vaikus moteris
ir senolius specialiai ir tyčia - aukų skaičius mažokas...
Jums taip neatrodo?
Ukraina neatiduoda Lietuvai įtariamųjų Sausio 13 byloje buvusių
TSRS karininkų. Kodėl? Jie juk Lietuvos draugai.
Kur buvo ką veikė draugė Dalia Grybauskaitė Sausio 13 kitoje barikadų
pusėje?
  O kuriai pusei Sausio-13 aukos buvo naudingos? Sovietų komuniagoms Maskvoje
ar Lietuvos Sąjūdžio vadams?

3. Mindė iš kaimo 4 1
2018-03-23 15:59:11

Breivikas turi būti pavzdžiu visiems tėvams - šlapukams ir skystalams , kurie varvina snarglius, peza visokius niekus apie apie vaikų teises, tolerastiją, eina pas soc.darbuotojus ,psichologus pas kada jų vaikas pareina su sudayžyta slyva ar fingalu. Galima pradžiai dar mėginti perspėti tų skriaudikų tėvus, ar mokytojus, bet jei reakcijos nulis tada jau tapti Breiviku. Nebūtinai su strielba, pradžiai tiktu kokia beisbolkė ar nuspirti pravažiuojant. Todėl Breiviką reiktu kaip sektiną pavyzdį visiems kieno vaikai yra skriaudžiami nurodyti.

 

2. Durnių Laivo Kapitonė 5 1
2018-03-23 12:30:47

--5 klausimas
170 BK str. Tas, kas viešai pritarė neigė ar šiurkščiai menkino
 1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių
ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos
Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams,
 juos neigė ar šiurkščiai menkino.
 Kaip galima neigti Sausio 13 įvykiuose dalyvavusių asmenų nusikaltimus, jei
byla dar nebaigta ir yra tik įtariamieji kas dar nereiškia
jog jie bus pripažinti kaltaisiais?
   --6 klausimas
Sovietinių simbolių draudimas įsigaliojo 2008 m. birželio 17 d.
Lietuvos Respublikoje draudžiami atsakingų už Lietuvos gyventojų
represijas SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdai.
Atsakingi tai čia kaip? Dėjo parašus po sąrašais? Ar buvo tik partiniai?
Ar morališkai? Kas nustatė kas tokie atsakingi o kurie neatsakingi?
Kur rasti  atsakingų už represijas komunistinių vadovų
sąrašą kurių atvaizdai uždrausti tik Lietuvoje?
  Represijos tai trėmimai į Sibirą ir Kazachstaną? Trėmimai pasibaigė
po Stalino mirties 54m. Tai Chruščiovo Brežnevo Gorbačiovo Brazausko
Grybauskaitės atvaizdai nėra draudžiami? Jie juk nedalyvavo represijose?
Šitų komunistinių vadovų atvaizdai susirinkimuose leidžiami?
O gal norėsit paneigti, jog Grybauskaitė nebuvo komunistinė vadovė?
 
 Šeši paprasti klausimai. Nereikia išvedžiojimų. Nereikia ekspertų
išvadų. Neįdomi Seimo pozicija. Nenoriu Vyriausybės nuomonės ar
Prezidentūros prielaidų. Taip pat nenoriu skaityti istorikų
nusiistorijimų.Atsakymai paprasti. Koks teismas kada.
Tai lb parasta. Padrijotai irgi gali atsakinėti. Atsakymų sąlygos
įžangoje. Nekaltumo prezumcija ir įsiteisėjes teismo nuosprendis.
Ar aišku?

1. Durnių Laivo Kapitonė 2 1
2018-03-23 12:30:12

Įžanga
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas
įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu
teismo nuosprendžiu.
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nekaltumo
prezumpcija yra viena svarbiausių teisingumo vykdymo
demokratinėje teisinėje valstybėje garantijų.
Ypač svarbu, kad nekaltumo prezumpcijos laikytųsi
valstybės institucijos ir pareigūnai, kad viešieji asmenys,
kol asmens kaltumas padarius nusikaltimą nebus įstatymo
nustatyta tvarka įrodytas ir pripažintas įsiteisėjusiu
teismo nuosprendžiu, apskritai susilaikytų nuo asmens
įvardijimo kaip nusikaltėlio.
Pvz:- Masiulis kyšio neėmė... Garliavoje pedofilijos
nebuvo, nebuvo ir tvirkinimo... Lietuvoje net nėra korupcijos.
  Dabar apie komunistą gruzinų tautybės TSRS vadovą
generalisimusą Džiugašvilį dar vadinamu Stalinu.
Ir apie jo nusikaltimus. Mažas pastebėjimas- Stalinas
savo veiklą vykdė ne vienas o iš anksto kartu susitares
su kitais gaujos nariais dalinosi Europą ir Pasaulį.
Tai Čerčilis ir Ruzveltas. Tai jie Jaltoje ir Potsdame
visų trijų bendru susitarimu atidavė Lietuvą prievartauti
Stalinui. Hitleris jau buvo nusinuodijęs nusišoves ir
sudegintas. Tad Stalino- Hitlerio susitarimai po karo
nebegaliojo. O hitlerizmas buvo nuteistas Niurnbergo
tribunole. Ko nepasakyčiau apie stalinizmą
   --1 Klausimas:
Apie Staliną. Kokie nusikaltimai padaryti Stalino yra
įrodyti ir pripažinti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu?
Hitleris beje buvo nuteistas po mirties...
   --2 klausimas:
2018 m. kovo 16 d. 16:08 Delfyje pats Landsbergis:
-vadinamoji LTSR yra neteisėtas ir neteisinis darinys
Koks teismas ir kada LTSR pripažino neteisėta?
   --3 klausimas:
Dėl komunistų partijos. Koks teismas kada įrodė kaltę
ir pripažino LKP nusikaltimus įsiteisėjusiu teismo
nuospręndžiu? Juk simboliai ir atvaizdų demonstravimas
yra uždrausti. Tarptautinių teismų nebuvo, nors komunistinės
partijos tebėra Italijoje  Japonijoje ir kitur.
Žinokite, kad ,,Rinkimų į Europos Parlamentą teisę taip pat
turi nuolat gyvenantys Lietuvoje kitų Europos Sąjungos
valstybių narių piliečiai,,
  Tai reiškia, jog Lietuvoje kandidatuoti gali koks nors
legaliai komunistuojantis ir priklausantis Graikų Komunistų
partijai graikijos pilietis. Va juk įdomu būtų? Ką padrijotai
pasakytų?
   --4 klausimas
170 BK str.Viešas pritarimas nacistinės
Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams.
 Kokius nusikaltimus padarė nacistinė Vokietija Lietuvos
Respublikai ir koks teismas tai nustatė? (Niurnbergo teismas
nesiskaito. Lietuvos Respublika jame nedalyvavo)

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Sputnik.lt группа в Фейсбуке
Laisva informacija - laisvas žmogus!

ТОП статей

Reklama

Paveiksliukai


VideoДрузья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают