Europos Sąjunga kaip okupacinis režimas

Anonimusas
+ 29 - 0
Автор: Šturmuotojas
Источник: https://plus.google.com/u/0/communities/10263474178271997214...
7535-04-11 (2017 г.), читали 2248
0

Lietuva tapo anti-europietiškos, iš tiesų, žydiškai afrikietiškos Europos kolonija.

Lietuva 2004–ųjų metų gegužės 1–ąją dieną buvo įkišta į Europos Sąjungą. Mus valdantys „demokratai“ porins, kad tai buvo padaryta „po demokratinio referendumo, kuriame Lietuvos žmonės palaikė stojimo į Europos Sąjungą idėją“. Labai įdomu, kodėl, nors tai prieštarauja pačių demokratų įstatymams, kampanija dėl referendumo ir agitacijos stoti į ES buvo finansuojama iš VALSTYB0S BIUDŽETO? Kai pradedi į pasaulį žiūrėti aiškiai, o ne per „demokratinio“ režimo uždėtų spalvotų akinių prizmę, aiškiai gali pamatyti, kad valstybinės medijos ir propagandos aparatas buvo sąmoningai panaudotas antilietuviškų jėgų su tikslu apmulkinti Tautą „geresnio rytojaus“ pažadais stoti į Europos Sąjungą, meluojant, kad Lietuva bus „suvereni“.

Tačiau de fakto yra būtent kitaip: Lietuva yra masonijos ir internacionalinio kapitalo kolonija, žydijos ir jos kontroliuojamo Briuselio vergė. Kas už tai atsakingas? Galima sakyti, kad Tauta pati dėl to kalta ir, iš dalies, tai yra tiesa: liberalinės demokratijos režimas pakirto Lietuvių nacionalinę sąmonę ir, per demagogiją ir pigius pažadus, suviliojo Lietuvių Tautą sąmoningai, ar nesąmoningai, bet atiduoti savo „oficiozinę“ nepriklausomybę užsienio jėgoms (rašau „oficiozinę“, nes iš tiesų kovo 11–oji tebuvo farsas ir Tautos garo nuleidimas). Tačiau žvelgiant giliau mes matome, kad yra konkretūs asmenys ir asmenų grupės – Lietuvių Tautos išdavikai – vidaus priešai – kurią sąmoningai dirbo su tikslu Lietuvą įstumti į JTO, NATO ir ES, kad Lietuva būtų „respektabili“ „demokratinė respublika“, o nuogai pasakius: žydų, masonų, kosmopolitų ir jų padlaižių vergė. Tauta buvo valdančiojo režimo subjektyviai ir pastoviai nuteikinėjama, per valstybinės propagandos priemones, pritarti stojimui į Europos Sąjungą, nors tai ir iš tiesų prieštarauja pačių demokratų skelbiamiems „principams“, kurių jie patys, beje, nesilaiko.

Žinoma, mums bus aiškinama apie „Europos Sąjungos paramą“, tačiau argi nematome, kad mes esame išnaudojami, numelžiami ir tai, kas iš mūsų pavogta, paskui mums „paskolinama“ ir už tai imamos palūkanos? Sistema ir jos liokajai ir nenori, kad Lietuvių Tauta tai pamatytų ir per „demokratines“ „žiniasklaidos“ (melasklaidos) priemones skleis melu pagrįstą ir iš esmės melagingą propagandą, kuri naikins Lietuvių Tautos nacionalinę-rasinę sąmonę ir skatins mus vergauti kosmopolitinei Europos Sąjungai.

Dabar, nors pilnas išsigimėlių, pedofilų, amoralių buržua ir kitokių degeneratyvių elementų, Lietuvos Respublikos seimas yra nebe tik parsidavęs, bet jau tiesiogiai ir „legaliai“ priklausomas nuo ES nurodymų ir „pageidavimų“. Lietuva tapo anti-europietiškos, iš tiesų, žydiškai afrikietiškos Europos kolonija. To paneigti, kad ir kaip to norėtų demokratizmo ir plutokratijos liokajai, neįmanoma. Europos Sąjunga skelbiasi „vakarų“ „vertybių“ gynėja, tačiau kasgi tie „vakarai“ šitame kontekste? Tai neturi nieko bendro su tuo, kas iš tiesų yra Lietuvą ar Europa, tikrąją, rasine to prasme. Tai veikiau yra Prancūzijoje iš žydijos ir egalitarizmo kilęs liberalizmas, suplaktas su laukinių Afrikos negrų genčių „kultūra“. Štai kas yra „multirasinė“ visuomenė. Arba ji bus sunaikinta ir visa Europa apsivalys, arba mes, kartu su visomis ariškomis tautomis, būsime pasmerkti gėdingai pražūčiai.

Europos Sąjunga diktuoja teisę, ne šiaip teisę, o internacionalinę teisę. Taigi, Lietuvoje viršų ima būtent internacionalinę masonijos kontroliuojama ir nustatinėjama teisę. Netgi pagal „demokratų“ nustatytą standartą Lietuva negali vadintis tikrai nepriklausoma, suverenia valstybe. Tokia ji ir nėra. Tokia ji ir nebuvo nuo komunizmo ir kapitalizmo, „demokratijos“ pergalės Europoje. Kovo 11 – ojo tebuvo pigus farsas, tie patys signatarai bei naujieji demokratinio-parlamentinio žaidimo „lošėjai“ pardavė Nacijos likimą žydijai už Judo auksą ir gerą materialų savo ir savo šeimų bei klanų gerbūvį.

Kadaise Lietuva buvo žydo-bolševikinės Sovietų Sąjungos sudėtyje. Toms pačioms jėgoms tai suorganizavus, TSRS patyrė krachą, nes judokratijai pasidarė nebereikalinga, nenaudinga struktūra. Tačiau „demokratų“ šeimininkai nutarė Lietuvą ir kitas šalis įkišti į naujesnį žydijos „projektą“ – „Europos Sąjungą“, kuri ne tik kontroliuoja šalis, bet užsiima jų degeneravimu, negridizacija ir sužydinimu. Tas vyksta ir dabar.

Žinoma, jokie ištižę, taipogi liberališki ir pasileidę „antoglobalizmai“ čia nepadės. Tie žmogeliai tėra vedžiojami už nosies. Norint išsivaduoti iš šitų pančių, reikia suprasti, kad šio klausimo esmė yra ta, kad ne tik Valstybė nėra nepriklausoma, bet kad yra vykdomas sistemingas Lietuvių Nacijos ir visos ariškosios žmonijos – baltosios arijų rasės – genocidas. Ir už šito yra būtent žydija. Vienintelis būdas išsivaduoti iš šito jungo yra taip pat išsivaduoti iš judokratijos. Europos tautoms supratus rasinę-nacionalinę Idėją, Europa atgims, bet ne kaip kosmopolitinė žydų „imperija“, o kaip tikra Europa, gryniausia, rasine šito prasme.

Nugalėjus nacionalsocializmo Idėjai, visi šitie parazitai ir mūsų Nacijos bei rasės priešai bus negailestingai nubausti ir teisingumas bus įgyvendintas. Visos priemonės bus panaudotos tikslui pasiekti. Paskutinė pergalė bus mūsų, arba jos mūsų Tautai ir baltajai rasei nebus iš viso!

LIETUVA, PABUSK!


100% Плюс 100% Plus
0% Минус 0% Minus
29   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Друзья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают