1918 metų vasario 16-oji - UAB "Lietuva" įsteigimas

Ramūnas Alaunis
+ 33 - 13
Автор: Ramūnas Alaunis
Источник: https://www.facebook.com/ramunas.alaunis...
7535-04-05 (2017 г.), читали 2737
0

1918 m. grupė bajorų sugalvojo įkurti UAB "Lietuva", kuri turėjo atstatyti prarastas bajorų teises Lietuvoje ir vietoj Rusiškos tironijos įtvirtinti Lietuviškąją tironiją. Daugelis tų signatarų buvo baigę Rusijos universitetus ir uoliai tarnavo Rusijos imperijai. Taip per Lietuvos Tarybą susikūrė tironijos branduolys.

Į Lietuvos taryba buvo išrinktas ir 66 metų pensininkas gydytojas Basanavičius, kuris apie politiką išmanė tiek, kiek dabar išmano R. Juknevičienė ar V. Landsbergis. Taryboje valdžią greitai perėmė Smetona ir Šilingis. Bet tuo pat metu iš Rusijos į Lietuvą su socialistinėm idėjom ir Rusijos bolševikų karine parama grįžo V. Kapsukas ir 1918 m. gruodžio mėnesį įkūrė Lietuvos socialistinę respubliką.

Lietuvoje mažiausiai metus laiko vyko pilietinis karas apie kurį Lietuvos istorija nutyli.

Faktas, kad šiame pilietiniame kare vieną kovotojų pusę rėmė Rusija, o kitą pusę rėmė Vokietija. Iš Rusijos į Lietuvą atėjus Lietuviškiesiems bolševikams gelbėdamas savo gyvybę Smetona pabėgo į Vokietiją prašyti Vokiečių karinės pagalbos. O vietoj Smetonos šalį valdyti paliko Stasį Šilingą. Pastarasis (kurio tėvas buvo kunigas, motina nežinoma) buvo totalus šizofrenikas: rašė jausmingus postus apie meilę tėvynei, apie "didingą" Lietuvos praeitį ir tuo pačiu metu engė Lietuvos dirbančiuosius.

1926 metais Šilingis palaikė Smetonos fašistinį perversmą, o po perversmo Šilingas buvo paskirtas teisingumo ministru ir toliau kalbėjo ir rašė apie "meilę Lietuvai", kitais žodžiais tariant plovė smegenis Lietuvos žmonėms. Kad smegenų plovimas būtų užtikrintas Smetona ir Šilingas užsakė Adolfui Šapokai parašyti Lietuvos istorija, kad varguomenei parodytų kokia mūsų "didinga praeitis", kad atsirastų patriotų, kurie būtų pasiryžę aukotis dėl "didingos Lietuvos".

Taip valdant Smetonos režimui per du metus buvo parašyta ir 1936 metais išleista grynai propagandinė pasaka suaugusiems Šapokos "Lietuvos istorija". O tuo tarpu Šilingas parašė 1938 metų autoritarinę Lietuvos Konstituciją ir toliau rašė posmus apie "meilę Lietuvai", patriotiškumą ir tautiškumą. Kai Smetona pajuto, kad jo režimui artėja galas, jis pareiškė, kad "sąžiningai vykdė tai, kas buvo parašyta Šilingo sukurtoje 1938 metų konstitucijoje", t.y. kad ne Smetona kaltas dėl savo autoritarinio režimo, bet teisingumo ministras Šilingas, kad parašė tokią autoritarinę konstituciją. Norėdamas išlikti "švarus" 1938 metų pabaigoje Smetona iš vyriausybės atleido teisingumo ministrą Šilingą. Kaip matome, bepročiai visais laikais valdė Lietuvą ir eiliniams žmonėms "plovė smegenis".

Siūlau paskaityti A. Šapokos knygą "1655 metų Kėdainių sutartis arba švedai Lietuvoje 1655-1656 metais". Šioje knygos (disertacijos) pratarmėje prof. Antanas Tyla beprotiškai liaupsina Smetonos režimo istoriką A. Šapoką. Pats prof. A. Tyla, tai Lietuvos režimo istorikas. O pati knyga remiasi pagrinde Švedų ir Lenkų iškreipta istoriografija. Tai ne istorija, tai grynai politika. Savo disertacijoje Šapoka pripažįsta, kad LDK būdama unijoje su Lenkija neturėjo savarankiškumą saugojančio centrinio organo.


71% Плюс 71% Plus
29% Минус 29% Minus
33   13
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Друзья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают