VSD ataskaitos: rusofobijos fronte nieko naujo

Anonimusas
+ 6 - 0
Автор: LTnacionalistas
Источник: http://revoliucija.org/2016/03/31/vsd-ataskaitos-rusofobijos...
7534-04-01 (2016 г.), читали 1222
0

Vakar išėjo Lietuvos spec. tarnybų parengtos ataskaitos praėjusiems 2015-iems metams: Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos ataskaita ir VSD bei Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (AOTD) grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas.

Kaip ir buvo galima tikėtis, tarp kitų dalykų, didžiulis dėmesys skiriamas tariamai Rusijos grėsmei, šios neva tai „teroristinės“ valstybės įtakai Lietuvoje, jai priskiriant gana platų spektrą opozicinių elementų – nuo Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) ar sambūrio „Būkime vieningi“ ir tokių internetinių puslapių kaip kad mūsiškis (revoliucija.org) arba Lauryno Ragelskio Ldiena (ldiena.lt), iki Rolando Paulausko ar netgi Zigmo Vaišvilos ir jų sekėjų.

Nors iš tiesų nemaža dalis VSD ir AOTD ataskaitose išvardytųjų asmenų arba judėjimų pasisako už Lietuvos neutralitetą ir stabilumą santykiuose su Rusija, kaip kaimynine šalimi, ar netgi kritiškai vertina Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungoje (ES), visgi reikia pažymėti, kad netgi jie – o „jų“ tarpe neabejotinai esame ir mes – nėra jokia „Rusijos agentai“, o Lietuvos patriotai, veikiantys laisva valia, savos sąžinės bei įsitikinimų pagrindu.

Be to, daliai tariamųjų „kremlinų“ taip vadinamo „prorusiškumo“ etiketė klijuota dar nepagrįsčiau: kol SLF, Būkime vieningi ir kt. grupės, kaip ir mūsų redakcija, iš tiesų aiškiai smerkia imperialistinę Vakarų politiką bei pasisako prieš Lietuvos narystę NATO ir ES, nei ataskaitoje įvardytasis „Nacionalinis interesas“, nei, juo labiau, Z. Vaišvilos „B3 grupė“ šitokių klausimų nekelia, dargi nuo jų šalinasi.

Šitokia ataskaitų autorių laikysena byloja jei ne apie šizofrenišką paranoją, tai galbūt ir apie paprasčiausią veiklos ir darbo imitavimą – Lietuvoje esant maža „Rusijos agentų“, didelę jų dalį paprasčiausiai tenka „sukurti“, kad tuo būdu būtų galima girtis tariamais savo žygiais ir darbais kovojant su „puolančiu rusu“.

Tačiau tikrovė rodo ką kita. Vien pati taip vadinamoji VSD veiklos ataskaita labai mažai, beveik nieko, nesako apie pačią veiklą, o verčiau postringauja apie tariamus priešus, išskirdama atskirus, esminės svarbos neturinčius nutikimus.

Tai, iš vienos pusės, rodo kaip tikriausiai gausūs biurokratų būriai mėgina imituoti darbą, o iš kitos, byloja tolimesnį viešosios nuomonės ruošimą galimiems parodomiesiems ar netgi represiniams veiksmams prieš tariamuosius  „Rusijos agentus“ Lietuvoje.

Šiaip ar taip, visa tai rodo, kad lietuviškųjų parsidavėlių ir šizofrenikų laikomame rusofobijos fronte nieko naujo – kaip ir buvo klykiama apie  „puolantį rusą“, taip klykiama ir toliau; kaip buvo badoma pirštais į tariamus ruso  „agentus“, taip badoma ir toliau. Ir nieko čia nepadarysi – tokia jau mūsų  „patriotų“ mąstysena, už kurią gaunamas tikriausiai gan solidus užmokestis…

Bet galime savotiškai ir pasidžiaugti: jau praėjo daugiau negu metai po skandalingųjų kovo 19-osios kratų. Mielieji mūsų „patriotai“ ne tik, kad nesugebėjo įrodyti neegzistuojančio „Rusijos finansavimo“ ar „Putino rankos“ buvimą, bet dargi ir dalinai užtilo, suprasdami, kad bet kokie tolimesni veiksmai reikštų viešąją nuomonę jiems nepalankiai nukreipti galintį teisinį farsą.

„VSD kanapių puoselėtojai ir vėl paskelbė eilinį kasmetinį savo fantazijų rinkinį „Rusai puolapuolapuola!!!“ pavadinimu „VSD 2015 m. veiklos ataskaita“ – ir „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“. VSD manymu, kanapių rūkymas VSD departamento „analitikų“ centre turi padėti VSD gauti papildomų pinigų savo veiklai, kurstant tautinę nesantaiką ir vykdant karo su Rusija propagandą JAV interesų naudai, ir užtikrins departamento klerkų sotų gyvenimą dar ilgiems metams į priekį. Laikas VSD ataskaitoje minimiems žmonėms įkurti klubą, tipo „VSD narkomanų fantazijų mylėtojų klubas „Kanapė“ arba „VSD mūza“, kuris turėtų kasmet įteikti VSD prizą už geriausius saugumo veiksmus ribojant Lietuvos piliečių žodžio laisvę bei kitas piliečių konstitucines teises bei laisves. Pavadinimas šio saugumiečių „Oskaro“ galėtų būti „Klumpė“, „Abstinencija“, „Pypkė“ ar kažkas panašaus, klubas turėtų nutarti. Argi ne juokinga – buvęs VSD direktorius Z. Vaišvila VSD ataskaitoje yra įvardijamas kaip grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui!!?? Čia kokią žolę reikia rūkyti, kad iki tokio prisifantazuoti?…“ , – teigia SLF atstovas Jonas Kovalskis.

VSD ir AOTD ataskaitas pakomentavo ir vienas pagrindinių bendro judėjimo prieš Lietuvos narystę NATO ir ES veikėjų, Ž. Razminas:

„VSD ataskaita apie grėsmes nacionaliniam saugumui, tai ne kas kita kaip 2015 kovo 19 d. kratų tęsinys, siekiantis įbauginti ar paralyžuoti tikros politinės opozicijos veiklą, nukreiptą prieš šiandieninės Lietuvos valstybės valdžios uzurpatorius – JAV-NATO-ES okupantų statytinius.

Ataskaitoje išvardinti amenys nėra jokia grėsmė nacionaliniam saugumui, nes jie pasisako ir kovoja už Lietuvos Nepriklausomybe, Lietuvos Konstitucijos viršenybės atstatymą, Lietuvos teritorijų išsaugojimą ir t.t. Tai veikiau grėsmė 0,2% gyventojų sudarantiems milijardierių, milionierių ir dar kokiems 10% tuos parazitus aptarnaujančių, atstovaujančių, bei juos saugančių. Šiandieninė valstybė nieko bendro neturi nei su Lietuvos Nepriklausomybe, nei su lietuvių tauta ir Lietuvos piliečiais, nei su socialiniu teisingumu. Būtent ši liberalkapialistinė savanaudžių, iškrypėlių, tautos išdavikų ir eksploatatorių šutvė išvogė valtybės ir tautos turtą, mus pavertė vergais-pasaulio valkatomis, o mūsų valstybę ir mūsų Nepriklausomybę pardavė ES pederastams IR JAV-NATO teroristams!“


100% Плюс 100% Plus
0% Минус 0% Minus
6   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Друзья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают