Paminėtos 70-osios Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės

Anonimusas
+ 0 - 0
Автор: LTnacionalistas
Источник: https://ltnacionalistas.wordpress.com/2015/05/09/paminetos-7...
7533-05-11 (2015 г.), читали 2200
0

Šiandien daugybėje šalių buvo paminėtos 70-osios Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės. Kaip ir kiekvienais metais, Maskvoje buvo surengtas iškilmingas karinis paradas, į kurį atvyko skirtingų valstybių atstovai; tuo tarpu ne viename Lietuvos mieste buvo surengti tradiciniai šios datos paminėjimai.

ISTORINIS KONTEKSTAS

Tai – Tarybinės Rusijos ir jos sąjungininkių šalių pergalė prieš hitlerinę Vokietiją, kuri užbaigė tuometinį karą Europos teritorijoje. Patį karą, pasinaudodami Vokietija kaip savotišku naudingu idiotu, išnaudodami trintį tarp Vokietijos ir Lenkijos, galime teigti, išprovokavo Vakarų imperialistai, kuriems tai buvo labai paranki proga atsikratyti nereikalinga pertekline populiacija, padidinti karinės pramonės teikiamą pelną ir, žinoma, sukliudyti bet kokį konstruktyvų dialogą tarp tuometinės Rusijos bei Vokietijos (būtent šitokios galimybės labiausiai bijojo globalistai).

Juk kad ir nuo 1945-ųjų Vakarų pasaulyje įsiviešpatavusių Jungtinių Valstijų ekonomika nuo pat 1931-ųjų kracho merdėte merdėjo – jokios kosmetinės Franklino Ruzevelto reformos nepadėjo – milžiniška dalis Amerikos liaudies buvo nusivylusi kapitalistine santvarka, grėsė dideli sujudimai, bet visą padėtį stabilizavo ir ekonomiką didele dalimi pataisė būtent JAV įsikišimas į Antrąjį pasaulinį karą: gana greitai visas JAV ūkis, pajudėjęs karinės pramonės kryptimi, sėkmingai atsistojo ant kojų.

Tik šio karo sukurstymas išgelbėjo Amerikos kapitalizmą nuo žlugimo – ir tai yra istorinis faktas, kurį yra priversti pripažinti kone visi intelektualinio sąžiningumo nestokojantys istorikai. Nepamirškime ir to, kad, sugriovus ir nuniokojus Europą karo audroms, JAV buvo ypatingai lengva įsigalėti, nes iš Europos šalių pusės tiesiog trūko konkurencijos.

Būtent kapitalistinis imperializmas, skatinęs Vokietijos pramonės kapitalistų godumą ir grobuoniškas ambicijas bei klastingus anglosaksų imperializmo kėslus, ir buvo Antrojo pasaulinio karo priežastis, o lygiai taip pat ir Pirmojo: šie karai buvo įžiebti niekingų mažumų troškimo pasidaryti vis didesnį ir didesnį pelną, netgi jei už jį milijonams žmonių ir tektų mokėti savo gyvybėmis.


Rusijos ir Kinijos vadovai

TRUPUTIS GEOPOLITIKOS

Gegužės 9-osios proga į Maskvą atvyko ir Kinijos bei Irano vyriausybių atstovai, kurie kartu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu tariasi dėl tolimesnių šalių ekonominio bendradarbiavimo, tarpusavio ryšių stiprinimo. Tai yra svarbus Eurazijos kontinentui priklausančių valstybių atstovų susitikimas, turintis nemenką teigiamą reikšmę geopolitinėms pasaulio tendencijoms, rimtesnės atsvaros Jungtinių Valstijų jėgai susiformavimui apie tam tikrą Maskvos-Teherano-Pekino ašį.

PAFRONTĖS ZONOS REAKCIONIERIAI

Tuo tarpu Lietuvos valdžia elgiasi įprastai: kad ir pakviesta į Maskvos šventinius renginius, panelė Dalia Grybauskaitė sudalyvauti juose atsisakė, tuo būdu rodydama tariamu principingumu pridengiamą aroganciją, iš tiesų tiktai toliau statydama Lietuvą į nepatogią tarptautinę padėtį ir vykdydama kraštutinio pataikavimo JAV interesams politiką.

Taip ir toliau yra tęsiama tautų kiršinimo ir istorinių Lietuvos kaimynų demonizavimo politika, kuri sisteminėje žiniasklaidoje veidmainingai pristatoma kaip patriotizmas, nors bet kuriam sveiko proto ir sąžinės nepraradusiam lietuviui yra daugiau ar mažiau aišku, kad landsbergiečių ir neo-landsbergiečių politika su jokiu tikru patriotizmu neturi nieko bendro.

GEGUŽĖS 9-OJI IR LIETUVA

Be abejo, Lietuvoje ši data daugiausiai yra pristatoma neigiamai, jei ne demonizuotai, o kai kuriuose ratuose bet koks jos pagerbimas yra laikomas kone tėvynės išdavimu, bet šitokie landsbergizmo religijos kanonus reiškiantys svaičiojimai, kuriuos ypatingai pamilę įvairūs buržuazinio Smetonos režimo apologetai, praleidžia, tarp kita ko, lietuvių tautai itin reikšmingą istorinę aplinkybę: tai, kad, kaip byloja dokumentai, Trečiojo Reicho užsienio politikos kūrėjai ketino iš Lietuvos išgabenti 85% vietinių žmonių, parengti kraštą germanizacijai. Lietuvių tautai, vienaip ar kitaip, tai buvo išlikimo klausimas, nepaisant visų tiek tikrų, tiek tariamų stalininio režimo negandų, tokia karo rytų Europoje baigtis laidavo mūsų tautos ir daugelio kitų tautų išlikimą bei tolimesnį gyvenimą savame krašte.

Georgijaus juostelės – šiuolaikinis anti-imperializmo simbolis

Vienas svarbiausių klausimų, minint šią datą, yra tai, ar tik artimiausiu metu, jei ne šiemet, tai artėjančių kelerių metų bėgyje, nebus įžiebtas dar vienas pasaulinis karas, šįkart – dėl liberalkapitalistinių Jungtinių Valstijų vykdomos imperialistinės politikos.

Nors nuo tragiškų Antrojo pasaulinio karo įvykių praėjo jau labai daug metų, vis dėlto būtų naivu manyti, kad, egzistuojant lygiai toms pačioms jėgoms, kurios sukėlė ir pastaruosius Pasaulinius karus – kapitalistiniam imperializmui – negali įvykti ir dar vienas panašaus masto konfliktas.

Žinoma, šito pasaulis turi stengtis išvengti, o tam yra reikalingi stiprūs bei aktyvūs antikariniai, anti-imperialistiniai judėjimai visose šalyse, tame tarpe ir Europoje bei Amerikoje. Ir būtent šių judėjimų bei daugiau kaip metus besitęsiančių Ukrainos įvykių kontekste, su gegužės 9-ąja siejama Šv. Georgijaus juostelė įgija dar ir papildomą prasmę: tai tampa savotišku tarptautinės kovos su JAV imperialistine agresija simboliu, vienijančiu kovotojus Rusijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje, Serbijoje bei kitur, visus, pasisakančius prieš NATO ir Amerikos imperialistų diktatą.


50% Плюс 50% Plus
50% Минус 50% Minus
0   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 0

Отправить!

ВСЕ СТАТЬИВ ЛИТВЕВ МИРЕУ СОСЕДЕЙРАЗНОЕ


Друзья'

Концепция Общественной Безопасности

Švieskis


Нас читают